''För att du är värd en trygg och kärleksfull förlossning''

TRYGGHETSMETODEN  
Är en svensk förlossnings-och profylaxmetod som bygger på böckerna "Föda utan rädsla (FUR)" och "Trygg förlossning". Den används av både blivande föräldrar och vården. Den ger all den kunskap du som blivande förälder behöver för att ha en trygg och stärkande förlossning. För vården ger den kunskap om hur man kan bryta stress och rädsla och erbjuda stöd. 

"Love is the answer"
Visste du att kroppen och evolutionen har valt det hormon som är kopplat till trygghet, närhet, vila, nära relationer och kärlek som vårt värkhormon? Oxytocin. Oavsett om du är i en relation eller har med dig en annan stödperson till förlossningen är det trygghet som är nyckeln. Ni får därför genom trygghetsmetoden kunskap om hur viktigt stödet är. 

"Pregnancy & Birth Wellness" 
Din kropp kan redan föda. All kunskap finns nedärvt sedan 30 00 år. Trygghetsmetoden hjälper dig att aktivera och skydda den förmåga som du redan har. Sjukvårdens jobb är att skydda dig medicinskt under förlossningen, vårat jobb är att hjälpa dig och din partner förstå och bemästra konsten av en kärleksfull och stödjande förlossning med hjälp av våra verktyg och metoder.

Susannas 5-tips för en trygg förlossning
     
       Vår förlossning