Anlita en FUR-Doula

En DOULA är ett unikt och kontinuerligt känslomässigt stöd innan, under och direkt efter förlossningen. Doulan har inget medicinskt ansvar utan fokuserar på den känslomässiga upplevelsen av att föda. Hon finns med som stöd både för den födande och  partner. I vår doulatjänst erbjuder vi kunniga och varma doulor som är specialtränade i metoden "Föda utan rädsla" av Susanna Heli. Läs mer om vad en doula är längre ned!

När du har en FUR-doula med dig är har du också möjligheten att få din förlossning inspelad. Att ha lite videodagböcker och din förlossning inspelad är ett fantastiskt sätt att dokumentera din graviditet och förlossning. Vill du sedan efteråt kan du också dela din resa på vår hemsida under "Förlossningsberättelser"  och hjälpa oss att sprida budskapet om att föda i trygghet! Detta är så klart helt frivilligt.

Upplägg på alla våra uppdrag:

  • Du får träffa en av våra doulor som kan den aktuella jourtiden. Mötet har som syfte att ta reda på vilka behov ni har. Samt lära känna varandra. Ni får här all information om upplägg och tillvägagångssätt.  
  • Doulan har sedan jourtid 4 veckor runt ditt/ert beräknade datum.
  • Hon finns för dig och partner under hela förlossningen utifrån de behov ni har.
  • Ni ses efter förlossningen. 


Kostnad:
FUR-doula 
10. 500 kr (inkl moms). Du kan vid behov göra en avbetalningsplan med din doula. 
Nyutbildad FUR-doula
5. 500 kr (inkl moms)

  • Om förlossningen tar mindre än 4h totalt, eller vid kejsarsnitt mindre är 4h total tid, tas endast en kostnad på 7000 kr. För församtal, administration, möten, jour och förlossning. 
  • Om doulan inte hinner in till förlossningen tas endast en kostnad på 4500 kr. För församtal, administration och jour.

Boka din FUR-doula:

Fyll i vårt formulär nedan eller maila: info@fodautanradsla.se. Beskriv vem du/ni är, era önskemål, beräknat datum osv. Ni blir sedan kontaktade av den doulan som kan från vårt team.

VÅRA DOULOR:

Ida Åkerberg har studerat hälsa (fysisk och psykisk), anatomi och fysiologi samt träningslära på högskola. Ida tror starkt på kvinnans egen kraft att föda och hjälper henne att hitta denna kraft inom sig. Fokus ligger på att skapa trygghet under förlossningen. Erbjuder även extra samtal både före och efter förlossningen.

Amanda Roynesdotter är musikalartist, doula och har fött två barn. Hon studerar för att bli barnmorska. Amanda brinner för att varje kvinna som föder ska klara sin livs bergsbestigning utan att känna sig utelämnad eller rädd. Efter födseln ska kvinnan känna sig stolt och stärkt av sin enorma förmåga och möta moderskapet med känslan av att klara allt som kommer i livet som mamma.
Maria Bermann har tre vuxna barn och har arbetat som doula sedan 2015. Hon tror på att alla kan hitta lugn, trygghet och självförtroende i födandet. Maria är också dokumentärfilmare och tv-producent, och har lång erfarenhet av stresshantering och individuell coachning.
Shannon Csepku är språkkunnig tandtekniker och förskolepedagog. Hon är en mycket barnkär småbarnsmamma som brinner för allting som har med barnafödande, amning och anknytning att göra.
Elin Andersson är en glad och energifylld småbarnsmamma som jobbat mycket med försäljning och marknadsföring. Hon tror på kvinnokroppens eget kunnande i födseln, och att alla kan få en fin och bra upplevelse med rätt stöd och trygghet. 

"Vi har haft stor glädje och användning av både din kurs och doulatjänsten!

Fast vi båda hade läst Susannas bok innan, så var det på kursen och de praktiska övningarna som vi började fatta de praktiska verktygen. Andningen satt så bra sedan att jag aldrig mer hade högre blodtryck på MVC mätningen och med tilltro till kroppen och andningen och avslappning kände jag inte nåt mer än mensvärk tills det var dags för krystvärkarna, jag var på promenad på Skansen under min latensfas och tog tunnelbanan till sjukhuset (jag trodde att de skulle skicka hem mig igen, men det visade sig där att jag var redan 5 cm öppen).

Det var också på kursen att jag upptäckte att fyrfotat var bäst för mig Där hjälpte det för min del mycket med rösten och tankarna i slutet, men jag var ortroligt tacksam för doulatjänsten där. Den delen hade jag nog inte riktigt fattat innan och att det har så stor betydelse. Kanske nåt som beror på mig, men kanske också nåt ni skulle kunna lägga lite mer vikt på nåt sätt på i kursen. Jag gick ju också på Yoga på egen tid, bäst var de tre sista tillfällen med Cecilia, där satte sig verktygen verkligen! Stort tack för allt!!! Hälsa även Susanna fast jag har inte träffat henne personligen. Jättebra metod! Ska jag varmt rekommendera!"

Vad är en doula?

 En doula är en kvinna som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till den födande  och dennes närmaste under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt. En doula har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och hennes roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen.
Ordet doula kommer från grekiskan och betyder fritt översatt ”kvinna som ger omvårdnad”. Att kvinnor med erfarenhet av barnafödande hjälper andra kvinnor som föder barn är en urgammal företeelse. I nästan alla tidsepoker och kulturer har det varit såhär. Mycket länge var det självklart att andra kvinnor, förutom barnmorskan, skulle samlas runt den födande kvinnan – för att dela med sig av sin erfarenhet, sin styrka, sitt lugn och sina praktiska kunskaper.
Doulan ger även stöd till eventuell partner och till skillnad från vad vissa kanske tror är hennes huvudsakliga uppgift att se till att denne är trygg och omhändertagen. Om partnern är trygg kan denne ge mer kärlek och trygghet till den födande. Doulans ansvar är således att beskydda upplevelsen av att föda för båda och skapa en så positiv och stärkande upplevelse som möjligt. Forsning visar att närvaron av en doula stärker relationen samt anknytningen till barnet. 
En doula finns bara till för föräldrarna - hela tiden, hur lång tid förlossningen än tar. Hon behöver inte koncentrera sig på något annat än sin stödjande och uppmuntrande roll. Doulan är ert förlossningsstöd.
 
Vad gör en doula?
Hon finns där med sin psykologiska kunskap om födandets process
Hon finns där som stöd och bollplank
Hon finns där som guide genom värkarna och smärtan (om det behövs)
Hon finns där som stöd åt partnern och dennes roll
Hon använder sig av tekniker som är ämnade att hjälpa den födande att slappna av. Det kan handla om beröring, guidad andning eller olika förlossningsställningar.
Hon låter genom samtal föräldrarna uttrycka sina önskemål, rädslor och drömmar. 
 
Varför anlita en doula?
Forskning bedrivs konstant och Socialstyrelsen har slagit fast att närvaron av en doula eller förlossningsstöd (läs rapporten under forskning):
-minskar antalet kejsarsnitt med 50 %
-minskar användningen av epidural med 25 %
-minskar antalet förlossningsrelaterade depressioner
- minskar antalet övriga medicinska ingrepp
-förbättrar barnets allmäntillstånd
-ger den födande en positivare förlossningsupplevelse
-stärker föräldrarnas relation
-främjar anknytningen till barnet
-främjar amningen