Det är meningen att vi ska föda när vi känner oss trygga

TRYGGHETSMODELLEN OCH FÖDA UTAN RÄDSLA (FUR) är en modern profylax- & förlossningsmetod skapad av sjukgymnasten Susanna Heli. Metoden baserar sig på boken "Föda utan rädsla" (Bonnier Fakta, 2009), på engelska "Confident Birth" (Pinter & Martin, 2012).

FUR-Metoden handlar om hur det är möjligt att föda i trygghet och med hjälp av fysiologin aktivera kroppens fantastiska inneboende förmåga att föda. Metoden grundar sig på fördjupad kunskap om andningsfysiologi, stressfysiologi, lugn och ro-systemet samt den vetenskapliga evidens som finns kring betydelsen av stöd. Förutom förlossningsförberedande profylaxkurser för blivande föräldrar lärs FUR-metoden ut till sjukvården. Metoden finns även representerad i kurslitteratur för blivande barnmorskor i boken ”Att stödja och stärka” (Studentlitteratur, 2010). 

Inte bara för "rädda"
Metoden riktar sig till alla gravida och handlar inte bara om rädsla utan om att föda i trygghet. Den engelska titeln på boken är därför "Confident Birth". Däremot är känslor som rädsla normala under en förlossning oavsett om man har känt sig rädd innan eller inte. För vissa är det så klart inte så men för många är smärtan eller någonting annat i förlossningen så pass utmannade att det kan utlösa känslor som stress och rädsla. Metoden fokuserar därför på att normalisera rädslan och fokus läggs på hur man kan hantera den OM den kommer och målet är att hitta tryggheten mitt i det utmanande. Men också att ha kunskap om hur man kan vara trygg igenom hela förlossningen och aldrig ens uppleva rädsla.

De fyra FUR-verktygen
Grunden i FUR-metoden är att kunskapen om att föda redan finns inne i kvinnans kropp sedan 30 000 år, det är ingenting vi behöver lära oss. Samtidigt kan känslor som rädsla och stress allt för ofta blockera denna inneboende förmåga. Detta beror på att rädsla och stress utlöser starka överlevnadsreaktioner. Men metoden ger inte bara den teoretiska kunskapen om varför rädsla och stress kan påverka förlossningen negativt utan erbjuder också en lösning. De fyra "FUR-verktygen" (Andning, Avspänning, Rösten och Tankens kraft). Dessa verktyg är designade för att skapa trygghet under värkarna. De fyra FUR-verktygen används med målet att stimulera trygghet och hormonet Oxytocin för att skapa de bästa förutsättningarna för alla -  den födande, eventuell partner och barnet i magen! 

Det magiska Oxytocinet
Det hormon som styr hela värkarbetet är nämligen hormonet Oxytocin, även känt som vårt lugn och ro- hormon, njutningshormon och trygghetshormon. Oxytocin är kopplat till allt som är härligt och tryggt, som massage, varma bad, kärlek och mycket mer - och när vi föder barn! Men hur ofta pratar man om detta samband? Att kroppen under 30 000 år valt det hormon som är kopplat till allt det som får oss att känna oss trygga som vårt förlossningshormon? Det handlar om att utifrån evolutionen talar tryggheten om för kroppen att det är störst chans för överlevnad för både mor och barn och att vi då kan släppa fram den otroliga inneboende förmågan vi har att föda. Men inte nog med det, kroppen har såklart tänkt ännu längre. Det är nämligen det magiska Oxytocinet som gynnar anknytning, ammning, sårläkning, sömn, återhämtning och så mycket mer.

NJF Kongress 2016
NJF Kongress 2016

Exempel på hur det fantastiska oxytocinet frisätts geom mammans mjuka beöring

FÖR DIG SOM VILL LÄSA MER  OM FYSIOLOGIN BAKOM METODEN

FUR-metoden är en modern profylaxmetod som vilar på fysiologi och kunskapen om stödets betydelse. Metodens utgångsläge är att kvinnor kan föda och att allt finns färdigprogrammerat sedan 30 000 år. Däremot finns det känslor, som stress och rädsla, som kan hindra denna förmåga från att komma fram. Medan andra känslor som trygghet, lugn och ro kan hjälpa kroppen att föda och öppna upp för den inneboende förmågan. Kunskap om båda dessa tillstånd är kärnan i metoden, tillsammans med kunskapen om hur man kan förändra och påverka dessa tillstånd så att kroppens kan få tillgång till den inneboende förmågan. Istället för att lära sig en teknik som man måste träna på använder konceptet sig av den fysiologi som redan finns i kroppen och hur man kan plockar fram den. Metoden blir därför enkel att använda samtidigt som den är extremt kraftfull och effektiv. Detta då fysiologin är den samma i alla människokroppar!
 
Stressreaktionen – fight or flight
En viktig grundsten i FUR är att det inte är smärtan och förlossningen som är problemet utan de reaktioner som är kopplade till smärtan och då framför allt rädslan och stressen. Varför är det så? Jo, för att rädslan utlöser en stressreaktion som skickar ut signaler i kroppen om att det finns ett hot. Stresshormoner rusar ut i kroppen och hela kroppen förbereder sig för flykt. Den så kallade fight-or-flight-reaktionen. En urgammal reaktion som förr var nödvändig för vår överlevnad. Denna reaktion fyllde då sitt syfte, då hotet även under en förlossning kunde vara till exempel en björn och rädslan då signalerade hotet och vi kunde försätta oss i säkerhet. Meningen är att vi ska försätta oss i trygghet. När detta är gjort skickas nya signaler ut  med budskapet att det är tryggt att föda och att allt är som det ska. Man kan alltså se stressreaktionen som ett fysiologiskt nej från kroppen – att det helt enkelt inte är tryggt att föda just då. Kroppen gör sitt jobb och försöker hålla emot tills vi är i trygghet och i säkerhet igen.
 
En negativ spiral
Idag finns inte det yttre hotet kvar, samtidigt som vi har kvar denna överlevnadsmekanism i våra kroppar. Ändå känner många kvinnor rädsla inför och under förlossningen och kroppen förstår inte att denna rädsla inte handlar om ett yttre hot utan reagerar på rädslans budskap och aktiverar fight-or-flight. Men även om det inte finns ett "riktigt" hot svarar kroppen på rädslan och kan inte separera verkligt hot från det hot som nu bor i den egna kroppen. Den gör bara sitt jobb – att skydda från fara. Detta skapar en negativ spiral av stress som accelererar och accelererar. Det kommer till uttryck genom kroppen. Andningen ökar, kroppen spänns och lyfter från underlaget, rösten blir ljus och energin blir orolig. Tanken låser sig. Tryggheten som är signalen att allt är bra igen, det är okej att föda, uteblir. När den naturliga befrielsen från det som utlöste rädslan aldrig inträffar fastnar man i denna negativa spiral. Smärtan leder till rädsla som leder till stress som leder till mer smärta som går runt, runt. Dessutom tror många att känslan av kaos och rädsla har med förlossningen att göra när det i själva verket handlar om en normal stressreaktion.
 
Motsatsen till stress är trygghet
Precis så som det finns ett stressystem som är kopplat till känslan rädsla finns det också ett lugn och ro-system kopplat till känslan trygghet. Detta kraftfulla system är istället kroppens fysiologiska "ja". Det hormon som styr hela värkarbetet är hormonet Oxytocin som också är kroppens trygghetshormon. Men vi kopplar inte alltid ihop förlossning med trygghet och njutning. Ändå är Oxytocin det hormon kroppen har valt, helt enkelt för att vi ska föda när vi är trygga. Det är dit vi vill leda kroppen eftersom den känslan säger åt kroppen att det är tryggt att föda och att allt är som det ska. Genom att förstå hur detta hänger samman kan man enkelt undvika att hamna i kaos, stress, rädsla och panik under förlossningen. Känslan av trygghet är alltså det fysiologiska "ja" vi ger kroppen, budskapet att det är tryggt och säkert att föda.
 
FUR-verktygen
För att inte hamna i den negativa spiralen som stress och rädsla kan orsaka använder sig FUR-verktygen enkelt uttryckt av motsatsen till stress och rädsla, nämligen av lugn och ro–systemet och känslan trygghet. Detta är unikt för FUR-Metoden och vilar på kroppens fysiologi. FUR-verktygen använder sig av sambandet mellan känslor och deras kroppsliga uttryck. Varje känsla har ett kroppsligt uttryck och det kroppsliga uttrycket har en bakomliggande känsla. Genom att använda sig av kroppsspråket för trygghet, släpps känslan fram som i sin tur öppnar upp den inneboende förmågan och kroppen tillåter födandet att ske. All fysiologi arbetar nu för att maximera förmågan att föda.

Enkelt uttryckt handlar det om att istället för att följa med i den automatiska och normala reaktionen som kan uppstå i mötet med smärta, då man lätt spänner sig, andas mycket och känner kaos, våga göra precis motsatsen. Att under värken bli tung i kroppen, andas mjukt och stanna kvar. Verktygens funktion är att på så sätt leda kroppen bort från rädslan mot trygghet och lugn. Stödet finns sedan runt om och håller ihop helheten, beskyddar upplevelsen av att föda och håller kursen mot tryggheten och lugnet.
 
De fyra FUR-verktygen
1. Andning
2. Avspänning
3. Rösten
4. Tankens kraft
Runt detta finns det viktiga stödet.
 
Andningen och profylaxkursen
Istället för att fokusera på ”hur” vi andas, som vissa äldre metoder gör, fokuserar metoden på att andas ljudlöst och lugnt under värkarna för att stimulera känslan av trygghet och för att undvika risken att hamna i hyperventilation. Genom att under värkarna andas som vi andas vid trygghet, lugn och ro, skapas ett så stort avstånd som möjligt till stressen och rädslan. Förutom kunskap om andning ger FUR-metoden även en heltäckande teoretisk och praktisk profylaxkurs med unik träning i hur man kan använda: andningen, avspänningen, rösten och tankens kraft under värkarna och hur den födandes partner eller stödperson kan ge bästa möjliga stöd under förlossningen genom olika massagetekniker och mycket mer. 

Partner och stöd
Stöd har i forskningen visat sig vara den enskilt viktigaste faktorn för att påverka förlossningen positivt, både gällande det medicinska utfallet och upplevelsen. Stödpersonen är alltså oerhört viktig och har en enorm möjlighet att bidra. Tittar man på fysiologin är det ju inte så svårt att förstå varför denna enormt kraftfulla effekt uppstår. Vilket system stimulerar stöd? Trygghetens lugn och ro-system. Så om kroppen är i sitt fysiologiska" ja" uppstår självklart mindre komplikationer än om man med medicinska interventioner försöker lösa de problem som uppstår i en kropp som kämpar för att göra sitt jobb och hålla emot. Det svåra kan vara att veta hur ger man det bästa stödet under en förlossning. Våra unika grundprinciper ger några enkla och tydliga riktlinjer för att utveckla och anpassa stödet till den födande kvinnan och det fysiska arbete en förlossning innebär.

Varmt välkomna till FUR!