SUSANNA HELI är doula och sjukgymnast med graviditet och förlossning som specialitet samt författare till boken ”Föda utan rädsla” (Confident Birth). Hon är VD för Föda utan rädsla och utvecklar konstant metoden. Susanna är idag en mycket omtyckt föreläsare och kurshållare och undervisar tillsammans med våra FUR-barnmorskor på landets barnmorskeutbildningar, fortbildar förlossningspersonal och inom mödrahälsovården och auroraverksamheter. Hon håller i FUR-instruktörsutbildningen och doulautbildningen samt ger profylaxkurser privat och i grupp. Susanna har två egna barn. 

 

HEIDI KARIKUMPU är utbildad i integral yoga, restorative yoga och gravidyoga och är skapare av vår "Gravid & Förlossningsyoga". Heidi är också en erfaren doula och håller profylaxkurser både i grupp och privat. Hon brinner för att ge gravida de bästa förutsättningarna för att må bra under sin graviditet och är djupt engagerad i friskvård och den känslomässiga och psykosomatiska delen av födandet. Heidi är ansvarig för gravid- & förlossningsyogan samt adminsitrativt ansvarig för FUR. 

CHRISTINA LUNDBERG är barnmorska och kliniskt verksam på BB Stockholm. Där har hon en tjänst där hon ansvarar för barnmorskestudenter på sin klinik samt fortbildar personalen i FUR. Christina har bred kompetens och lång erfarenhet av mödravård, förlossnings- och eftervård och hon har även arbetat i Göteborg på två av klinikerna där. Christina brinner verkligen för det hon gör och har en unikt bred erfarenhet då hon sedanlång tid arbetat aktivt med födslar och eftervård. Hon håller profylaxkurser både i grupp och privat. Christina har tre egna barn. 

MALIN WITTIG är utbildad yogalärare inom ashtanga, hatha, yin och restorative samt gravidyoga. Hon håller yogaklasser samt förlossningsförberedande workshops och kurser i Stockholm, både i grupp och privat. Malin har tre egna döttrar.

EVA NORDLUND är barnmorska och kliniskt verksam på BB Stockholm.  På BB Stockholm arbetar hon med födslar och eftervård. Hon har tidigare arbetat många år som barnmorska på andra kliniker och har en djup kunskap om området. På övrig tid arbetar hon med att stödja och stärka barnmorskeprofessionen på många olika sätt och är hängiven sitt arbete med födande. Hon har två barn.
Eva håller både profylaxkurser och privata kurser.

MAJ RYDSTRÖM är vår barnmorska i webbklasserna. Hon har lång erfarenhet av omvårdnad och är kliniskt verksam på Södersjukhuset i Stockholm. Maj är engagerad i frågor kring förlossning, amning, föräldraskap och sexualmedicin. Med sin varma utstrålning och positiva inställning peppar hon de blivande föräldrarna genom graviditeten, förlossningen och tiden därefter. Maj har ett barn.

IRÉNE SETTERQVIST är barnmorska och FUR-instruktör. Hon är verksam inom mödrahälsovården och möter varje dag blivande föräldrar. Hon brinner för att stötta paren på deras väg mot just det målet - att bli föräldrar, för första gången eller igen. Fokus ligger på att paret skall få en säker graviditet, en så positiv graviditetsupplevelse som möjligt och hitta tilliten till sig själva inför förlossningen och föräldraskapet.