Vår värdegrund

—Målet är att födandet ska vara en trygg och stärkande upplevelse för alla.. 

  • Metoden arbetar både inom den privat sektorn samt den offentliga sektorn för att —säkerställa att stöd kan erbjudas till alla grupper inom samhället oavsett ekonomiska förutsättningar eller psykososial hälsa. 
  • Metoden arbetar för att sprida att vi är menade att föda i trygghet. Samtidigt ser vi alla känslor som normala under en förlossning och metoden fokuserar på att hantera alla dessa känslor. Inga känslor görs fel. Rädslan är också normal.
  • —Vi tror på kroppens förmåga att föda. Metoden fokuserar på hur denna förmåga kan skyddas och maximeras.
  • Metoden passar alla som ska föda. Oavsett förlossningssätt så som, vaginalförlossning, kejsarsnitt, komplikationer eller andra val så som bedövning eller förlossningsplats. Vi tar därför inte ställning gällande bedövning, förlossningssätt eller förlossningsplats och respekterar att förlossningen är en unik, individuell upplevelse.
  • —Vi tar inte ställning för eller emot bedövning. Metoden är för hantering. Forskningen visar är det hanteringen av födandet, smärtan och andra utmaningar som är den viktigaste komponenten för den känslomässiga upplevelsen. För att hantera känslor som stress, rädsla och ångest behövs stöd och hantering. Bedövning kan fungera som smärtlindring och som ett komplement till hanteringen. Men löser ej ensam dessa känslor. Metoden fokuserar på att hanteringen är nyckeln till en stärkande upplevelse.
  • Att alla kvinnor som föder oavsett bedövning, förlossningssätt, eller förlossningsplats eller andra val, behöver stöd, verktyg och strategier för att hantera de utmaningar som kan uppstå under en förlossning.
  • Alla kvinnors upplevelse skall respekteras och aldrig värderas eller dömas. 
  • Föda utan rädsla tar inte ansvar för att enskilda individers agerande eller åsikter. 

Med tacksamhet
Susanna Heli
Föda utan rädsla