TRYGGHETSMETODEN  
Är en svensk förlossnings-och profylaxmetod som bygger på böckerna "Föda utan rädsla (FUR)" och "Trygg förlossning". Den används av både blivande föräldrar och vården. Den ger all den kunskap du som blivande förälder behöver för att ha en trygg och stärkande förlossning. För vården ger den kunskap om hur man kan bryta stress och rädsla och erbjuda stöd. 

"Oxytocinmetoden"
 Kroppen och evolutionen har valt det hormon som är kopplat till trygghet, närhet, vila, nära relationer och kärlek som vårt värkhormon. Oxytocin. Oavsett om den födande är i en relation eller har med sig en annan stödperson till förlossningen, eller föder själv och frå stöd av personalen, är det trygghet som är nyckeln. Ni får därför genom trygghetsmetoden kunskap om hur man kan bryta stress och rädsla och leda den födande emot trygghet. samt hur viktigt stödet är. 

"Salutogenesen" 
Kroppen kan redan föda. All kunskap finns nedärvt sedan 30 00 år. Trygghetsmetoden hjälper den födande att aktivera och skydda denna förmåga. Inom sjukvården fokuserar vi mycket på det patologiska och avvikande. Medan kunskapen om vad som befrämjar det fungerande och behåller det normala normalt har ingen eller liten fokus. Detta kallas salutogenesen (hälsa) och bygger på vad som befrämjar hälsa. Trygghetnsmetoden ger salutogenetisk kunskap med hjälp av våra verktyg och metoder.

Vill du vara med och ge blivande föräldrar en möjlighet att föda i trygghet kan du gå vår instruktörsutbildning eller någon av våra fortbildningar. Du får ta del av hela vår populära profylaxkurs och alla praktiska övningar som är ryggraden i metoden. Vill du arbeta med verktygen i ditt arbete som barnmorska eller undersköterska på förlossningen eller inom mödrahälsovården kan ni beställa en av våra populära workshops för förlossningspersonal och mödrahälsovård. Fokus ligger på hur man kan minska stress och rädsla inne på förlossningsrummet och öka partnerns delaktighet. För mödrahälsovården ligger fokus på att behandla och förebygga förlossningsrädsla och erbjuda kvinnor och deras partners praktisk träning i smärthantering.

Utlåtanden om våra fortbildningar

Varmaste Tack för att ni kom & gjorde våra utbildningsdagar på förlossningen i Malmö & Lund lärorika och inspirerande.

Fantastiskt inspirerande att föda utan rädsla, påminnelse om det naturliga - givande.

Föda utan rädsla – mycket bra! Just vad vi behöver barnmorskor och undersköterskor

Mycket inspirerande föreläsning och övningar

Mycket positivt lärandet om andningsteknik mm