samma metod! En bok för vården + en bok till de blivande föräldrana = Trygg förlossning

BARNMORSKEUTBILDNINGEN 
3-8 h

Vetskapen om att stress och rädsla kan påverka förlossningen negativt har länge funnits inom förlossningsvården. Samtidigt saknar många barnmorskor och undersköterskor en gemensam praktisk omvårdnadsmodell för att möta och hantera stress och rädsla inne på förlossningsrummet.

FUR erbjuder därför en uppskattad praktisk föreläsning med fokus på praktisk träning i hur stress och rädsla kan identifieras och hur den negativa spiralen kan brytas utifrån boken "Trygg förlossning" och metoden ”Föda utan rädsla”. Föreläsningen ges på beställning till olika universitet över hela landet. 

Upplägg:
 Ni får genom denna utbildning en fördjupad teoretisk kunskap samt träning i praktisk tillämpning av FUR-metoden. Fokus läggs på praktisk träning av hur man kan optimera den födandes och partnerns förmåga att hantera stress och känslor som rädsla under förlossningen. Målet är att skapa trygghet.

Ni får en:

  1. Teoretisk genomgång av FUR-metoden och de fysiologiska grunder den vilar på.
  2. Genomgång av den förlossningsspecifika omvårdnadsmodell som FUR-metoden använder (KUA).
  3. Genomgång av samt praktisk träning i grundprinciper för stöd.
  4. Genomgång av samt praktisk träning i de fyra FUR-verktygen.
  5. Genomgång av samt praktisk träning i att optimera och stärka partnern i sin stödförmåga.
 

Några av våra universitet: 
Götebord, Stockholm, Uppsala, Mittuniversitetet, falun m.m.

Pris: Enligt löneavtal.

Mer information eller anmälan: 
Maila oss på
info@fodautanradsla.se 
eller skicka en förfrågan via vårt formulär!