samma metod! En bok för vården + en bok till de blivande föräldrana = Trygg förlossning

FUR erbjuder flera fortbildningar för sjukvården både föreläsning och praktiska workshops för både mödrahälsvården och förlossningen. Samt en fördjupad utbildning för att använda FUR i behandling eller FUB. Fokus ligger på hur man kan bryta och förändra stress och rädsla för den födande och erbjuda stöd. Samt hur man kan erbjuda alla gravida och partners kunskap om betydelsen om trygghet i födandet. Samt behandla och förebygga primär och sekundär förlossningsrädsla. Vi anpassar alltid våra utbildningar till beställaren. Välj och vraka!!

 • Vi har föreläsning för universitet, förlossningspersonal och mödrahälsovården samt auroraverksamheter.
 • Vi har praktisk workshop/fortbildning för universitet, förlossningspersonal och mödrahälsovården samt auroraverksamheter 3-8 h.
 • Det går att kombinera för olika yrkesgrupper eller specifikt för en. 
 • Vi har en fördjupad utbildning för förlossningsförberedelse & Profylax "FUR-Profylaxutbildning". (Läs mer här)

FÖRELÄSNING 1-2h
Ni får grundläggande teori om metoden och en teoretisk genomgång av ryggraden i metoden samt de fyra FUR-verktygen. En andningsövning görs samt några av våra grundprinciper för stöd under förlossningen.

Pris: Föreläsning 90-120 min 4500 + moms. 
Vi skäddarsyr också våra fortbildningar enligt beställarens önskemål vad gäller tid och upplägg. 

FUR-WORKSHOP
Förlossningspersonal, mödrahälsovård, aurora (eller andra yrkesgrupper).
3-8 h

Vetskapen om att stress och rädsla kan påverka förlossningen negativt har länge funnits inom förlossningsvården. Samtidigt saknar många barnmorskor och undersköterskor en gemensam praktisk omvårdnadsmodell för att möta och hantera stress och rädsla inne på förlossningsrummet. FUR erbjuder därför en uppskattad fortbildning med fokus på praktisk träning i hur stress och rädsla kan identifieras och hur den negativa spiralen kan brytas utifrån metoden och böckerna "Trygg förlossning" och ”Föda utan rädsla”. Utbildningen ges på beställning till olika förlossningsavdelningar och mödrahälsovården över hela landet. Göteborg, Stockholm, Luleå, Trollhättan, Marsstrand, Malmö, Lund m.m. är exempel på kliniker och landsting som valt att utbilda sin personal. 

Vår fortbildning kan ges samtidigt för flera yrkesgrupper eller specifikt för förlossning, mödrahälsovården och aurora (liknande). Se mer information längre ned på sidan.

UPPLÄGG:
 Ni får genom denna utbildning en fördjupad teoretisk kunskap samt träning i praktisk tillämpning av FUR-metoden. Fokus läggs på praktisk träning av hur man kan optimera den födandes och partnerns förmåga att hantera stress och känslor som rädsla under förlossningen. Målet är att skapa trygghet.

MÖDRAHÄLSOVÅRDEN 
Vad ligger bakom den ökande förlossningsrädslan? Hur kan vi behandla och möta förlossningsrädda kvinnor? Hur kan vi förebygga sekundär förlossningsrädsla? Många barnmorskor upplever sig sakna verktyg och behandlingsstrategier i mötet med den ökade andelen gravida med förlossningsrädsla men också för att förebygga sekundär förlossningsrädsla.  Forbildningen fokuserar därför på att förstå och normalisera delar av den ökande förlossningsrädslan och hur den kan bemötas och behandlas redan i mödravården. Fortbildningen fokuserar både på hur man kan möta dessa gravida inom mödrahälsovården i samtal och praktiska moment. Men också på hur sekundär förlossningsrädsla kan förebyggas genom ökad förståelse och praktisk träning för alla gravida och deras partners för att stärka deras förmåga att hantera smärta och de olika utmaningar som kan uppstå under en förlossning. Förutom detta får ni även förslag på hur man kan ge några utvalda praktiska delar inom föräldrautbildningen till samtliga gravida för att öka deras förmåga att aktivera trygghet. 

Ni får en:

 1. Teoretisk genomgång av FUR-metoden och de fysiologiska grunder den vilar på.
 2. Genomgång av den förlossningsspecifika omvårdnadsmodell som FUR-metoden använder (KUA).
 3. Genomgång av samt praktisk träning i grundprinciper för stöd.
 4. Genomgång av samt praktisk träning i de fyra FUR-verktygen.
 5. Genomgång av samt praktisk träning i att optimera och stärka partnern i sin stödförmåga.
 6. Praktisk träning i de fyra FUR-verktygen och hur de kan användas i FUB och för individuell behandling. 


PRIS: 
Halvdag ca 3-4 timmar kostar 10.500 kr + moms.
Heldag ca 6-8 timmar kostar 17.500 kr + moms. 
Max ca 50-60 deltagare (andra lösningar kan skräddarsys).
Vi skäddarsyr även fortbildningar enligt beställarens önskemål vad gäller tid och upplägg. 

Mer information eller anmälan: 
Maila oss på
info@fodautanradsla.se 
eller skicka en förfrågan via vårt formulär längst ned på denna sida. 

FÖRDJUPAD
FUR-INSTRUKTÖR

Profylaxutbildning/behandling

Föda utan rädslas profylaxutbildning är för dig som är barnmorska,undersköterska, sjukgymnast eller andra som arbetar med födande och som tillsammans med oss vill sprida FUR-metoden över hela landet och världen.

Utbildningen går att använda för förlossningsförberedelse, profylaxkurser och behandling individuellt och i grupp. Det kan vara både i din egen verksamhet eller i ditt arbete som barnmorska, med ditt arbete på MVC, behandling av förlossningsrädda, auroraverksamheter eller liknande som en praktisk del i föräldrautbildningen. Utbildningen ger kunskap och träning i FUR-metodens fysiologiska grund, FUR-verktygen (andning, avspänning, rösten och tankens kraft) och våra praktiska profylaxkursövningar. 

Ni får genom denna utbildning:
 • En fördjupad teoretisk kunskap om metoden.
 • Ett gediget kurskompendium. 
 • Retorisk träning för att kunna leda flera av våra kraftfulla övningar.
 • Praktisk tillämpning  av FUR-metodens hörnstenar, övningar och verktyg. För både profylaxkurser, individuell behandling samt i behandlingar i grupp. 

Utbildningen består av fyra moment:
Grundutbildningen består av 4 moduler (3 moduler på distans och 1 Modul i Stockholm):
Modul 1: 1. Inläsning av litteratur. Inlämning av reflektion.
Modul 2: 1. Inläsning av instruktörskompendium. Inlämning av instuderingsfrågor.
Modul 3: Instudering av kurskompendium. Lära dig kompendium utantill.  
Modul 4: Praktisk 3-4dgr. Inlärning samt genomgång av kompendium och kurs. Samt retorisk träning.

Vi rekommenderar också att i direktanslutning till de praktiska dagarna utföra 3-5 provklasser som utvärderas av deltagarna på plats som en del i inlärningsprocessen. 

Kostnad: 12 500 kr + moms. Per person. Eller offert för färdiga grupper. 

OFFERT
Utbildningen kan också specialbeställas på offert. Flera landsting så som i Malmö och Göteborg har redan beställt utbildningen för att använda konceptet inom till exempel auroraverksamheter eller likande. Samt Profylaxkurser som erbjuds av landstinget. Offert går att få på tre-fyra dagars utbildning.