Metoden

De bästa verktygen för trygghet och stöd


Vi erbjuder de mest effektiva verktygen för en trygg förlossning med den bästa förståelsen för hur känslorna och födandets fysiologi är sammankopplade. Metoden är unik i sitt slag och fokuserar på förlossningshälsa (salutogenes) och hur födandets fysiologi är kopplad till känslan trygghet och hormonet oxytocin. 

Den kompletta metoden för en tryggare och enklare förlossning
Föda Utan Rädsla Metoden handlar om hur det är möjligt att föda i trygghet och att med hjälp av fysiologin aktivera kroppens fantastiska inneboende förmåga att föda. Metoden grundar sig på fördjupad kunskap om andningsfysiologi, stressfysiologi, lugn och ro-systemet samt den vetenskapliga evidens som finns kring betydelsen av stöd. Förutom förlossningsförberedande profylaxkurser för blivande föräldrar lärs FUR-metoden ut till sjukvården. 

Föda utan rädsla och dess effektiva verktyg
Inom metoden har fyra enkla och effektiva verktyg tagits fram: andning, avspänning, rösten och tankens kraft. Dessa går att använda under värkarna och förlossningens alla olika faser. 

Vi ser fram emot att möta dig på någon av våra kurser, utbildningar eller online. Välkommen. 

Susanna Heli skapare av metoden