Vi arbetar globalt för trygghet

Föda utan rädsla startade i Sverige men är i dag ett globalt företag, Birth By Heart Global. Företaget består av Susanna Heli som tillsammans med metodens instruktörer föreläser och undervisar för blivande föräldrar och yrkesverksamma internationellt. Vår vision är ett samhälle där både den födande och vården har full tillit till kroppens och barnets förmåga att föda och födas.

I dag arbetar vi aktivt genom våra kurser, utbildningar, tjänster, modeller och produkter för att så många födande och familjer som möjligt i världen ska få bättre förutsättningar att uppleva en trygg, kärleksfull och stärkande förlossning tillsammans. Företaget brinner för förlossningshälsa, eller salutogenesen, som betyder hälsa. Vi vill stärka tilliten till den egna förmågan att hantera föräldraskapets och livets utmaningar, vilket leder till djupare anknytning, ökad mening och psykisk hälsa.

För vården vill vi ge ökad kunskap och trygghet genom att erbjuda verktyg och modeller som fokuserar på att förebygga förlossningsrädsla, komplikationer och interventioner och därmed få arbeta långsiktigt och hållbart för en bättre och mindre kostsam vård. 

  • Målet är att födandet är en trygg och kärleksfull upplevelse för alla.
  • Metoden arbetar både inom den privata sektorn och den offentliga sektorn för att säkerställa att stöd kan erbjudas till alla grupper inom samhället oavsett ekonomiska förutsättningar eller psykosocial hälsa. 
  • Metoden arbetar för att sprida att vi är menade att föda i trygghet. Samtidigt ser vi alla känslor som normala under en förlossning, och metoden fokuserar på att hantera alla dessa känslor. Inga känslor är fel. Rädslan är också normal.
  • Vi tror på kroppens förmåga att föda. Metoden fokuserar på hur denna förmåga kan skyddas och maximeras.
  • Metoden passar alla som ska föda oavsett förlossningssätt, såsom vaginal förlossning eller kejsarsnitt, vid komplikationer eller andra val som bedövning eller förlossningsplats. Vi tar därför inte ställning gällande bedövning, förlossningssätt eller förlossningsplats och respekterar att förlossningen är en unik, individuell upplevelse.
  • Metoden fokuserar på att hanteringen är nyckeln till en stärkande upplevelse.
  • Alla kvinnor som föder, oavsett bedövning, förlossningssätt eller förlossningsplats eller andra val, behöver stöd, verktyg och strategier för att hantera de utmaningar som kan uppstå under en förlossning.
  • Alla kvinnors upplevelse ska respekteras och aldrig värderas eller dömas. 
  • Föda utan rädsla tar inte ansvar för enskilda individers agerande eller åsikter.