Här kan du läsa om våra övriga utbildningar 

Föda utan rädsla organiserar även övriga utbildningar och har flera samarbeten. Här kan du läsa mer om våra övriga utbildningar. 

Kerstin Uvnäs Mobergs oxytocinutbildning
Datum: Inga nya datum planerade i dagsläget. För intresse anmälan maila info@fodautanradsla.se
Platser: 30
Pris: 4 400 kr + moms. Direktbetalning eller faktura 30 dagar.

Utbildningen ges i samarbete mellan Trotula AB och Föda utan rädsla

Information om utbildningen:
Kvinnors hälsa och fysiologi har varit Kerstin Uvnäs Mobergs specialområde i över 30 år. Hon är en
pionjär inom forskning om oxytocin, välbefinnandets hormon, och var en av de första att lyfta fram
dess psykologiska och fysiologiska effekter under graviditet, amning och menopaus.
Genom oxytocinutbildningen vill Kerstin nu sprida den enorma kunskap om oxytocinets läkande
effekter som hon besitter och har ägnat hela sitt liv åt. Kerstins vision är att genom fördjupad kunskap
om oxytocin förbättra kvinnors hälsa under olika livsskeden.
Under utbildningen får du bland annat en fördjupad förståelse för oxytocinets roll som ett läkande
system, såväl fysiologiskt som psykologiskt. Hur och var oxytocin bildas beskrivs i detalj liksom
oxytocinets mångfacetterade effekter. Oxytocinets roll vid olika typer av relationer liksom vid
graviditet, födande, hud mot hud kontakt och amning beskrivs. Du kan använda denna kunskap inom
en mängd områden såsom massage, barnmorskeri, sjukvård, läkekonst, alternativmedicin, yoga,
förlossningsstöd med mera.
Utbildningen passar alla som vill förstå och bidra till hälsa och välmående.

Om Kerstin:
Viljan att förstå kvinnors biologi och fysiologi startade när Kerstin Uvnäs Moberg själv fick barn. Då
lämnade hon sin tidigare forskning med inriktning på magtarmkanalens fysiologi för att i stället börja
forska vidare på oxytocinet. Idag är Kerstin Uvnäs Moberg en världsberömd och populär föreläsare
med uppdrag över hela världen. Hon har skrivit hundratals vetenskapliga artiklar och böcker om
oxytocin, som har översatts till flera språk. Hon är också aktiv i olika internationella nätverk som
arbetar för att öka kunskapen om kvinnokroppen under amning, graviditet och förlossning.
Mer information om Kerstin Uvnäs Moberg finns på hemsidan: www.kerstinuvnasmoberg.se

Utbildningen består av två delar:
1. Inläsning och fördjupade studier. Innan de praktiska dagarna ska du studera tre böcker av Kerstin
Uvnäs Moberg:

  1. Närhetens hormon: Oxytocinets roll i relationer
  2. Lugn och beröring: Oxytocinets läkande verkan i kroppen
  3. Oxytocin: The Biological Guide to Motherhood

Dessa böcker ingår ej i kursavgiften utan köps in på egen hand eller lånas på bibliotek.

2. Tre praktiska dagar i Stockholm den 13-15 mars 2020.