Metoden

De bästa verktygen för trygghet och stöd


Vi erbjuder de mest effektiva verktygen för en trygg förlossning med den bästa förståelsen för hur känslorna och födandets fysiologi är sammankopplade. Metoden är unik i sitt slag och fokuserar på förlossningshälsa (salutogenes) och hur födandets fysiologi är kopplad till känslan trygghet och hormonet oxytocin. 

Den kompletta metoden för en tryggare och enklare förlossning
Trygg förlossning och Föda utan rädsla är en del av företaget Birth By Heart som arbetar för förlossningshälsa globalt. Metoden handlar om hur det är möjligt att föda i trygghet och med hjälp av fysiologin aktivera kroppens fantastiska inneboende förmåga att föda. Metoden grundar sig på fördjupad kunskap om andningsfysiologi, stressfysiologi, lugn och ro-systemet samt den vetenskapliga evidens som finns kring betydelsen av stöd. Förutom förlossningsförberedande profylaxkurser för blivande föräldrar lärs FUR-metoden ut till sjukvården. 

Föda utan rädsla och dess effektiva verktyg
Metoden har tagit fram fyra enkla och effektiva verktyg; andning, avspänning, rösten och tankens kraft. Dessa går att använda under värkarna och förlossningens alla olika faser. Vi erbjuder också unik träning och  praktiska grundprinciper för att ge stöd under förlossningen både för partner och vården. 

Vi ser fram emot att möta dig på någon av våra kurser, utbildningar eller online. Välkommen. 

Susanna Heli skapare av metoden

"Varje kvinna är värd en trygg och kärleksfull förlossning"

"När jag skulle föda mitt första barn upptäckte jag behovet av att få hjälp och stöd att föda i trygghet och hur detta förändrades mitt liv. Efter det bestämde jag mig för att alla kvinnor, partner och barn förtjänar en trygg och kärleksfull förlossning. Jag utbildade mig till doula och sjukgymnast bara för att skriva boken och skapa metoden "Föda utan rädsla (FUR)". Jag har arbetat i mer än 20 år med födande och deltagit i hundratals födslar för att förstå mer och ta fram de fyra effektiva verktygen och den fysiologiska basen i metoden. I dag sprider jag budskapet om att vi är menade att föda i trygghet tillsammans med metodens instruktörer."
/Susanna Heli, grundare x

Läs och förstå sambanden

Föda utan rädsla (FUR) är skapad av sjukgymnasten Susanna Heli. Metoden baserar sig på boken "Föda utan rädsla" (Bonnier Fakta, 2009), på engelska "Confident Birth" (Pinter & Martin, 2012) samt den nya vårdanpassade boken "Trygg förlossning" (Gothia, 2017) som Susanna skrivit tillsammans med barnmorskan Liisa Svensson.