Läs och förstå våra villkor
 
VILLKOR FÖR PROFYLAXKURSER OCH GRAVIDYOGA (Villkoren för våra utbildningar står vid anmälan på respektive event): 

Ange rabattkod 

Kom ihåg att ange eventuell rabattkod. Det går inte att få pengar tillbaka i efterhand för ej utnyttjad rabattkod. Du kan endast utnyttja en rabattkod per anmälan.

Anmälan är bindande
För profylaxkurserna gäller en anmälan för 2 personer. För gravidyogan gäller en anmälan för 1 person.
Var uppmärksam på att skriva in din korrekta e-mail och telefon så att din bekräftelseinformation kommer fram. Anmälan är bindande. Ångerrätten enligt lag 14 dagar gäller.

Återbetalning
Återbetalning sker endast vid uppvisande av intyg för sjukdom, planerat kejsarsnitt eller förlossning innan kursdatum. Dock måste intyget alltid inlämnas innan kursen påbörjas då vi annars inte kan öppna upp den bokade platsen för någon annan. Vid förhinder kan du ta igen din kurs i mån av plats.  Regeln att anmälan om detta måste ha kommit innan kursdatum gäller även vid dessa tillfällen. 

Rabatt för ensamstående och ekonomiskt och psykosocialt utsatta grupper
Ensamstående, heltidsstuderande, arbetslösa, socialbidragstagare eller långtidssjukskrivna får 30 procent rabatt. Vid övriga skäl, skriv en motivering.

Ange rabattkod "30procent" vid anmälan. Maila intyg (ej studentkort) till info@birthbyheart.com. En administrationsavgift på 150 kr tas ut vid alla återbetalningar.

OBS! För profylaxkurser gäller rabatten bara för ensamstående eller om båda kan uppvisa intyg.

Ångerrätt
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter att du anmält dig på denna hemsida. Vill du utöva ångerrätten ska du till kursarrangören skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t ex  ett brev avsänt per post eller e-post). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. 
 
Verkan av utövad ångerrätt
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, förutom en administrationsavgift på 150 kr. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.