VÅRA KURSER

Kurser | Profylaxkurser

 Vid förfrågningar och bokningar, vänligen kontakta oss på  + 46 (0) 708-44 83 33 

Enskilt | Profylaxkurs

Denna profylaxkurs passar dig som vill träna praktiskt och har stort behov av individuellt fokus och utrymme för frågor men inte vill vara i grupp. Klassen sker alltid i ditt hem och bokas via vårt formulär. 

Grupp | Profylaxkurs

Denna profylaxkurs passar dig som vill träna praktiskt och trivs i grupp. Vi går igenom hela kursinnehållet i grupp och tränar praktiskt tillsammans. Vi har i dag klasser i grupp i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Online | Profylaxkurs webb

Vår webbaserade profylaxkurs online undervisas av Susanna Heli som skrivit boken "Föda utan rädsla" och innehåller alla de delar som våra fysiska profylaxkurser har. 

Online | Gravidresan
 
Gravidresan är en unik webbtjänst som tar dig igenom hela den magiska resa som graviditeten och förlossningen är. Du får kunskap från barnmorska, gravidyoga och vår profylaxkurs online.

Kurser | Gravidyoga

Gravidyoga  
 
Här bokar du vår unika gravidyoga. I dag erbjuds kurserna i Stockholm på Södermalm och i Vasastan antingen 8 ggr eller 4 ggr á 90 min.

Kurser | Yrkesverksam

Instruktör | Utbilda dig till FUR-instruktör
 
Här bokar du vår instruktörsutbildning som erbjuds en gång per år på svenska och en gång per år på engelska. Utbildningen består av ett teoriblock på distans och sedan 4 dagar praktisk genomgång. 
 

Vården | Boka en fortbildning 
 
Här bokar du vår fortbildning i vår omvårdnadsmodell SAFE för vården eller beställer vår instruktörsutbildning om ni vill erbjuda kurser enligt Föda utan rädsla-metoden. 
 

Doula | Utbilda dig till doula
 
Här bokar du vår doulautbildning som erbjuds en gång per år (ht). Utbildningen består av två moduler som ges under två helger med ca en månad emellan.