Det bästa arbetsverktygen för dig

Föda utan rädslas unika praktiska omvårdnadsmodell SAFE (Stress And Fear Evaluation model) ger er ett enkelt och tydligt arbetsredskap för att minska stress och rädsla både för den födande och eventuell partner. Modellen passar både mödrahälsovården, förlossningsvården och övriga mottagningar.

Vetskapen om att stress och rädsla kan påverka förlossningen negativt har länge funnits inom förlossningsvården. Samtidigt saknar vårdpersonal inom mödravård och förlossningsvård en gemensam praktisk omvårdnadsmodell, verktyg och behandlingsstrategier för att möta och hantera stress och rädsla inne på förlossningsrummet samt inom mödrahälsovården och mottagningar som arbetar med förlossningsrädsla. 

SAFE-modellen ger ett strukturerat arbetssätt för att identifiera stress och rädsla, att erbjuda stöd och utveckla teamarbetet kring den gravida och den födande kvinnan. Fortbildningen fokuserar på att normalisera och förstå rädslan och lyfter betydelsen av att säkerställa den emotionella delen i födandet.

Vi erbjuder även en vårdanpassad instruktörsutbildning som skräddarsys utifrån de behov som finns.  Flera landsting har redan utbildats i och implementerat SAFE som ett arbetsredskap för minskad stress och rädsla. 
Vårt svenska SAFE-team »

Prisexempel
10 500 kr + moms (3-4h)
17 500 kr + moms (5-8h) 

Maila oss för en förfrågan: info@fodautanradsla.se