Det viktiga arbetet att skapa trygghet

Att skapa trygghet inför och under födandet är ett otroligt viktigt arbete. Inte bara stärker det kvinnans förmåga att hantera födandet, utan det ger också en positiv förlossningsupplevelse och förebygger trauman och sekundär förlossningsrädsla. Föda utan rädsla erbjuder en fortbildning och en instruktörsutbildning i vår omvårdnadsmodell, SAFE, som är ett arbetsredskap för att implementera stöd och minska stress och rädsla under graviditet och förlossning.

Våra specialutformade utbildningar för vården ger fördjupad kunskap om föda utan rädsla, vår omvårdnadsmodell ”SAFE” och hur man håller våra framgångsrika praktiska förlossningsförberedande kurser för blivande föräldrar enligt föda utan rädsla metoden. Föda utan rädslas unika praktiska omvårdnadsmodell SAFE (Stress And Fear Evaluation model) ger er ett enkelt och tydligt arbetsredskap för att minska stress och rädsla både för den födande och eventuell partner. Modellen passar både mödrahälsovården, förlossningsvården och övriga mottagningar.

SAFE-Modellen ger ett strukturerat arbetssätt för att identifiera stress och rädsla, att erbjuda stöd och utveckla teamarbetet kring den gravida och den födande kvinnan. Fortbildningen fokuserar på att normalisera och förstå rädslan och lyfter betydelsen av att säkerställa den emotionella delen i födandet.
Vi erbjuder även en vårdanpassad instruktörsutbildning som skräddarsys utifrån de behov som finns.  Flera landsting har redan utbildats i och implementerat SAFE som ett arbetsredskap för minskad stress och rädsla. 

Prisexempel 
10 500 kr + moms (3-4h)
17 500 kr + moms (5-8h) 

Maila oss en förfrågan:
info@fodautanradsla.se

Vetskapen om att stress och rädsla kan påverka förlossningen negativt har länge funnits inom förlossningsvården. Samtidigt saknar vårdpersonal inom mödravård och förlossningsvård en gemensam praktisk omvårdnadsmodell, verktyg och behandlingsstrategier för att möta och hantera stress och rädsla inne på förlossningsrummet samt inom mödrahälsovården och mottagningar som arbetar med förlossningsrädsla. 

Vårt mål 
Vi erbjuder effektiva verktyg för en trygg förlossning och en unik förståelse för hur känslorna och födandets fysiologi är sammankopplade. Vi vill ge födande och familjer runt om i världen möjligheten att uppleva en så trygg, kärleksfull och stärkande förlossning som möjligt. Tillsammans stärker vi kvinnors tillit till den egna kroppen och till att bli förälder och kunna hantera livets utmaningar, vilket i sin tur leder till fördjupad anknytning, ökad mening och psykisk hälsa för fler.
 
Vi har utbildningarna och verktygen 
Vår instruktörsutbildning och omvårdnadsmodell ger verktygen du behöver för att skapa mer trygghet för den gravida och partner eller annan stödperson. Genom våra utbildningar och fortbildningar erbjuder vi kunskap i hur man kan öka trygghet och förebygga förlossningsrädsla, komplikationer och interventioner och på så sätt få arbeta mer långsiktigt för en bättre och mindre kostsam vård och ökad psykosocial hälsa. 

Hands-on-stöd för en positiv förlossningsupplevelse

Vår omvårdnadsmodell SAFE (Stress And Fear Evaluation model) erbjuder konkreta strategier för att identifiera och minska rädsla och stress samt hands-on-strategier och handlingsplaner för att minska stress och rädsla inom mödrahälsovården, på mottagningar som arbetar med förlossningsrädsla och på förlossningen. Flera landsting har redan utbildats i och implementerat SAFE som ett arbetsredskap för minskad stress och rädsla. Vi anpassar alltid våra utbildningar till beställaren.
 

Våra fortbildningar och implementering
Föda utan rädsla är en svensk profylax– och förlossningsmetod skapad av sjukgymnasten Susanna Heli. Metoden baserar sig på boken Föda utan rädsla (Bonnier Fakta, 2009) och den nya, vårdanpassade boken Trygg förlossning (Gothia, 2017) som Susanna skrivit tillsammans med barnmorskan Liisa Svensson, adjunkt på Karolinska Institutet. Metoden finns även representerad i kurslitteratur för blivande barnmorskor i boken Att stödja och stärka (Studentlitteratur, 2010).
FUR-metoden handlar om hur vi kan minska stress och rädsla och föda i mer trygghet med hjälp av stöd och fyra verktyg: andning, avspänning, rösten och tankens kraft. De fyra FUR-verktygen har som syfte att aktivera födandets fysiologi och vår inneboende förmåga att föda.
 
Metoden grundar sig på fördjupad kunskap om andningsfysiologi, stressfysiologi, lugn-och-ro-systemet samt den vetenskapliga evidens som finns kring förlossningsrädsla och betydelsen av stöd.
 
Föda utan rädslas Omvårdnadsmodell SAFE
Vetskapen om att stress och rädsla kan påverka förlossningen negativt har länge funnits inom förlossningsvården. Samtidigt saknar vårdpersonal inom mödravård och förlossningsvård en gemensam praktisk omvårdnadsmodell med verktyg och behandlingsstrategier för att möta och hantera stress och rädsla inne på förlossningsrummet samt inom mödrahälsovården och mottagningar som arbetar med förlossningsrädsla. Vår omvårdnadsmodell SAFE ger en unik ram för hur implementeringen av stöd kan utformas och ett tydligt fokus på den känslomässiga omvårdnaden.
 
SAFE-modellen (Stress And Fear Evaluation model) ger ett enkelt och tydligt arbetsredskap utifrån Föda utan rädsla-metoden för att minska stress och rädsla både för den födande och för eventuell partner eller stödperson. Modellen passar såväl mödrahälsovården och förlossningsvården som övriga mottagningar.
 
Våra utbildningar och implementering:
Föreläsningarna och fortbildningarna hålls av Susanna Heli eller en av våra specialutbildade och erfarna barnmorskor i Föda utan rädsla-teamet. Instruktörsutbildningen hålls av Susanna Heli.
 
1. Föreläsning och fortbildning: 
 För att använda och inspireras av metoden kan man beställa vår inspirationsföreläsning eller fortbildning. Vi har utbildat många kliniker i Sverige och världen. Se priser längre ned.
 
2. Implementering:
Vill man implementera metoden och skapa en tydlig omvårdnadsfokusgrupp, som man redan gjort i Karlstad, Visby, Falun och Göteborg, kan man efter att all personal utbildats av vårt team beställa vår instruktörsutbildning. Denna instruktörsgrupp kan sedan repetera och utbilda, underhålla kompetensen och utbilda kollegor och nyanställda. Förutom detta kan man erbjuda de gravida vår praktiska förlossningsförberedelse enligt FUR-metoden. Rättigheten att underhålla, fortbilda och erbjuda profylaxkurser i metoden gäller bara inom beställningsområdet. Man kan inte utbilda på andra sjukhus eller MHV som ligger utanför avtalet.

Inspirationsföreläsning 3-4h
Kostnad: 10 500 kr + moms (Resa, boende och lokal tillhandahålls av arrangör).
Förlossningspersonal/Mödrahälsovård/Övrig personal
 
Vi går igenom Föda utan rädsla-metodens teori, våra grundprinciper för stöd samt hur verktygen kan användas under värkarna. Föreläsningen innehåller både teori och praktiska moment och övningar.
 
Fortbildning för vården 6-8h
Kostnad: 17 500 kr + moms (Resa, boende och lokal tillhandahålls av arrangör.)
Förlossningspersonal/Mödrahälsovård/Övrig personal
Vi går igenom Föda utan rädsla-metoden, våra grundprinciper för stöd samt hur verktygen kan användas under värkarna utifrån vår omvårdnadsmodell SAFE. SAFE-modellen ger ett strukturerat arbetssätt för att identifiera stress och rädsla och för att erbjuda stöd  och utveckla teamarbetet kring den gravida och födande kvinnan.
Fortbildningen fokuserar på att normalisera och förstå rädslan och lyfter betydelsen av att säkerställa den emotionella delen i födandet. Modellen förklarar hur man som verksam barnmorska, undersköterska och läkare eller annan stödpersonal kring den födande kvinnan implementerar förlossningsförberedelse, behandlar förlossningsrädsla samt erbjuder stöd och omvårdnad.
 
Instruktörsutbildning för vården 
En ansvarsgrupp väljs ut som ska ansvara för omvårdnaden inom beställningsområdet. Denna grupp går vår fördjupade instruktörsutbildning. För detta krävs årlig uppdatering av certifikatet online.
 
Kostnad: 45 000 kr + moms (Resa, boende och lokal tillhandahålls av arrangör.)
 
Denna specialutformade utbildning ger fördjupad kunskap om Föda utan rädsla, teoretisk kunskap om metodens hörnstenar och konceptets uppbyggnad samt kunskap om hur man lär ut detta. Certifieringen ger även deltagarna praktisk kunskap om hur man lär ut vår förlossningsförberedande kurs och hur man implementerar vår omvårdnadsmodell SAFE genom hela vårdkedjan eller inom mödrahälsovården och på förlossningsavdelningar.
Utbildningen ger beställaren rätt att inom avtalsområdet erbjuda förlossningsförberedande kurser enligt Föda utan rädsla-metoden. Förutom detta kan deltagarna efter genomförd fortbildning arbeta med SAFE-omvårdnadsmodellens fortsatta implementering, repetition för personal samt introducera ny personal till modellen både inom mödrahälsovården och förlossningen.
För att kvalitetssäkra metoden får man inte efter utbildningen utbilda andra instruktörer eller personal utanför avtalets upptagningsområde. Observera därför att man inte kan utbilda inom SAFE eller Föda utan rädsla utanför avtalsområdet. Alla nya utbildningar utförs av FUR-teamet.
 
Utbildningen består av tre moment:
·      Modul 1: Inläsning av instruktörskompendium samt böcker.
·      Modul 2: Praktisk träning 3 dagar. Vi går igenom alla delar av kurskonceptet och de praktiska övningarna. Först går Susanna igenom, sedan tränar deltagarna på varandra och avslutningsvis går vi igenom frågor och funderingar om respektive del.
·      Modul 3: I samband med kurser och repetitionsutbildningar finns det tid avsatt för fortsatt tid att träna på kursmanus. Det innebär att man innan de fasta kurserna går igenom manus och efter kursen kryssar i vilka delar man fick med för att få med resten vid nästa tillfälle.
 
Kontakt:
Föda utan rädsla
info@fodautanradsla.se
Susanna Heli: 0708-448333
www.fodautanradsla.se