Här kan du läsa om våra övriga utbildningar 

Föda utan rädsla organiserar även övriga utbildningar och har flera samarbeten. Här kan du läsa mer om våra övriga utbildningar. 

Spinning Babies Utbildning 4-5 sep eller 7-8 September 2019
(Det är alltså samma workshop vid två tillfällen)


Varmt välkommen till vår utbildning i tekniken och metoden "Spinning babies" med Spinning babies instruktörer Jennifer Walker.
www.spinngbabies.com

Stockholm 
4-5 Sep 2019
Platser: 30
Pris: 3200 kr + moms.
Tid: 09.00-17.00

STOCKHOLM
Metanova, Götgatan 11. 
Portkod: 1896 och dörrkod in till själva lokalen 5513 
Närmaste t-bana: Slussen

Direktbetalning eller faktura 30 dagar.

Information om utbildningen: 
What is Spinning Babies?
Spinning Babies is an approach to optimize the physical relationship between the bodies of the mother and baby for the easing of childbirth. Spinning Babies is a new paradigm that takes clues from baby’s position and station for natural, physiological solutions. Try it in any birth setting, childbirth program, or pain management plan.
Align the uterus so baby can curl and enter the pelvis as a small, compact – and more active participant.
Release tight ligaments or muscles which may pull or twist may relieve pelvic pain now or discomfort during birth.
Support what’s loose in womb or pelvis with a pregnancy belt.
Open the pelvis to let baby move down during the birth process.
Share birth wisdom with parents and providers in ever deepening layers of understanding birth
Begin with activities to support the range of motion and alignment, to reach a healthy mix of mobility and stability for the pelvis. Comfort and function return to the body.

Välkomna till en fantastisk inspirationshelg kring trauma och traumabehandling med Phyllis Klaus den 21–22 september på Södermalm i Stockholm!

 
Phyllis Klaus är en internationellt välrenommerad psykoterapeut från Kalifornien, som kanske mest är känd för sina studier av och djupa kunskaper om graviditet, födande, bonding och interaktionen mellan mödrar och barn, om effekten av stöd (doulor) vid förlossningen och om hur olika, tidiga traumatiska upplevelser påverkar mamman och barnet under dessa skeden. Phyllis Klaus är bland annat en av författarna till böckerna The Amazing Newborn och Mothering the Mother tillsammans med sin make, barnläkaren professor Marshall Klaus.
 
Phyllis expertis inom det psykoterapeutiska området är emellertid mycket omfattande. Hon behärskar ett stort antal konventionella och okonventionella behandlingstekniker, såsom psykoterapi, hypnos, EMDR samt olika typer av chakra– och energibehandlingar. Hon har särskilt intresserat sig för behandling av olika typer av traumatiska upplevelser och kallar sig själv för trauma therapist. När hon behandlar en patient utgår hon från patientens symptom och använder sig sedan av sin breda arsenal av behandlingsmetoder för att först komma fram till orsaken till problemen och för att sedan släcka ut dem. Behandlingsmetoderna varierar från fall till fall beroende på vilka symptomen är och vem patienten är. Phyllis utgår ofta från fallbeskrivningar i sina föreläsningar och introducerar oss därigenom till de olika terapeutiska tekniker som hon använder sig av för att läka.
 
Phyllis Klaus kommer under dessa två dagar att dela med sig av sin unika kompetens och stora erfarenhet som terapeut. Hon kommer att föreläsa om trauma och behandling av dessa med hjälp av olika tekniker. Hon kommer också att föreläsa om hur traumatiska upplevelser under graviditet och födande kan påverka mödrars och barns bonding och interaktion negativt. Hon kommer också att berätta om hur stöd (doulor) vid förlossningen kan påverka mamman och barnet positivt.
 
Ett annat ämne som kommer att ges stort utrymme är vad Phyllis Klaus kallar Care for the Caregiver. Hon kommer att berätta om hur man kan behöva behandla ”the Caregiver” och hur denna skall förhålla sig för att undvika egna problem och utmattningsreaktioner.
 
Stort utrymme kommer att ges till de olika deltagarna att diskutera och ställa frågor. Även arrangörerna, som representerar olika yrkeskategorier, kommer att delta aktivt i diskussionerna och fallbeskrivningarna.
 
Vi ser dessa dagar som en möjlighet till fördjupning och breddning av deltagarnas redan existerande professionella kunskaper. Vi ser också detta seminarium som en möjlighet till förutsättningslös och tvärvetenskaplig interaktion mellan representanter för olika yrkeskategorier med gemensamma professionella intressen.
 
För att maximera möjligheten till denna typ av interaktion och kommunikation har vi valt att hålla deltagarantalet relativt lågt.
 
Phyllis Klaus kommer att föreläsa fram till kaffet efter lunch på lördagen och fram till lunch på söndagen. Tiden därefter kommer att ägnas åt fallbeskrivningar och diskussion av frågor från deltagarna och arrangörerna.
 
Vi som arrangerar detta seminarium representerar olika yrkeskategorier och kompetenser:
 
-        Kerstin Uvnäs Moberg, läkare och professor i fysiologi, expert på oxytocin
-        Susanna Heli, sjukgymnast, författare till Föda utan rädsla
-        Christina Lundberg, barnmorska med internationell erfarenhet
-        Annika Lundegårdh, sjuksköterska med specialintresse inom psykiatri
-        Annika Minnbergh, terapeut och expert på många behandlingstekniker
-        Christina Leijonhufvud, psykolog, psykoterapeut, hypnoterapeut
 
Vi önskar er alla varmt välkomna!
Listen to Phyllis on Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EljjKc7l1Mc
 
Date:  21–22 September 2019
Time: 9.00–17.00
Address: Heart & Hand, Allhelgonagatan 5 (through the house and over the courtyard) 
118 58, Stockholm 

Price: 3000 SEK including VAT.

ANMÄL DIG HÄR:
SIGN UP HERE:
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=61506
 
PROGRAMME:
Saturday 21st of September
09.00–10.30: The hidden aspects of trauma: How to discover them and how to heal them.
10.30–11.00: Coffee break
11.00–12.30: Can prenatal and perinatal trauma affect the attachment/bond/relationship of baby to parent and parent to baby? Methods to uncover and heal these events.
12.30–13.45: Lunch
13.45–15.00: Prenatal communication between mother and baby.
15.00–15.15:  Coffee break
15.15–17.00: Case discussion with panel. 

Sunday 22nd of September
09.00–10.30: Care for the caregiver: Reducing burnout, healing fear motivated empathy and finding your passion. Energy healing methods.
10.30–11.00: Coffee break
11.00–12.30: Several methods to heal symptoms of trauma.
12.30–13.45: Lunch
13.45–15.00: Case discussion with panel.
15.00–15.15: Coffee break
15.15–17.00: Case discussion with panel.

 

2019

Kerstin Uvnäs Mobergs Oxytocinutbildning

Stockholm Nya datum komemr snart
Platser: 30
Pris: 4 400 kr + moms.

Direktbetalning eller faktura 30 dagar.

Information om utbildningen: 
Kvinnors hälsa och fysiologi har varit Kerstin Uvnäs Mobergs specialområde i över 30 år. Hon är pionjär inom forskning om oxytocin, välbefinnandets hormon, och en av de första att lyfta dess sociologiska och fysiologiska effekter under graviditet, amning och menopaus.

Genom Oxytoconmetoden vill Kerstin Uvnäs Moberg nu sprida sitt livsverk och säkerställa och kvalitetssäkra den enorma kunskap hon besitter och har ägnat hela sitt liv åt. Oxytocinets helande effekter. Kerstins vision är att genom fördjupad kunskap om oxytocin förbättra kvinnors hälsa under olika livsskeden.

Genom certifieringen får du bland annat en fördjupad förståelse för oxytocinets roll som ett läkande system, så väl ur fysiologisk (kroppslig), psykologisk (själslig) och relationella dimensioner.

Du kan använda denna kunskap inom en mängd områden så som behandling, massage, barnmorskeri, sjukvård, läkekonst, alternativmedicin, arbete med människor, yoga, förlossning, stöd, läkning med mera. Utbildningen passar alla som vill förstå och bidra till hälsans utveckling i samhället. Salutogenesen.

Om Kerstin:
Viljan att förstå kvinnors biologi och fysiologi startade när hon själv fick barn. Då lämnade hon en framstående karriär med inriktning på magtarmkanalens fysiologi för att forska vidare på oxytocinets positiva egenskaper. Idag är Kerstin Uvnäs Moberg en världsberömd och populär föreläsare med uppdrag över hela världen. Hon har skrivit ett flertal vetenskapliga artiklar och böcker om oxytocin, som översatts till flera språk. Förutom att hon arbetar med att utveckla oxytocin olika läkemedel är hon också aktiv i olika internationella nätverk som arbetar för att öka kunskapen om kvinnokroppen under amning, graviditet och förlossning.

Utbildningen består av två delar:
1. Inläsning och fördjupade studier. Innan de praktiska dagarna ska du studera tre böcker av Kerstin. Dessa ingår ej utan man kan köpa in dem eller låna på bibliotek.
2. Tre praktiska dagar i Stockholm 1 mars -3 mars 2019