Här kan du läsa om våra övriga utbildningar 

Föda utan rädsla organiserar även övriga utbildningar och har flera samarbeten. Här kan du läsa mer om våra övriga utbildningar. 

Spinning Babies Utbildning 4-5 sep eller 7-8 September 2019
(Det är alltså samma workshop vid två tillfällen)


Varmt välkommen till vår utbildning i tekniken och metoden "Spinning babies" med Spinning babies instruktörer Jennifer Walker.
www.spinngbabies.com

Stockholm 
4-5 Sep 2019
Platser: 30
Pris: 3200 kr + moms.
Tid: 09.00-17.00

STOCKHOLM
Metanova, Götgatan 11. 
Portkod: 1896 och dörrkod in till själva lokalen 5513 
Närmaste t-bana: Slussen

Direktbetalning eller faktura 30 dagar.

Information om utbildningen: 
What is Spinning Babies?
Spinning Babies is an approach to optimize the physical relationship between the bodies of the mother and baby for the easing of childbirth. Spinning Babies is a new paradigm that takes clues from baby’s position and station for natural, physiological solutions. Try it in any birth setting, childbirth program, or pain management plan.
Align the uterus so baby can curl and enter the pelvis as a small, compact – and more active participant.
Release tight ligaments or muscles which may pull or twist may relieve pelvic pain now or discomfort during birth.
Support what’s loose in womb or pelvis with a pregnancy belt.
Open the pelvis to let baby move down during the birth process.
Share birth wisdom with parents and providers in ever deepening layers of understanding birth
Begin with activities to support the range of motion and alignment, to reach a healthy mix of mobility and stability for the pelvis. Comfort and function return to the body.

Välkomna till en fantastisk Inspirationshelg med Phyllis Klaus den 21–22 september på Södermalm i Stockholm!

Vi som arrangerar utbildningen är Kerstin Uvnäs Moberg, Susanna Heli, Christina Leijonhufvud, Christina Lundberg Barnmorska och Annika Lundegårdh. 
 
Phyllis Klaus är en världsberömd psykoterapeut från Kalifornien, som kanske mest är känd för sina studier av och djupa kunskaper kring graviditet, födande, bonding, interaktion mellan mödrar och barn, om effekten av stöd (doulor) vid förlossningen och om hur olika, tidiga traumatiska upplevelser påverkar mamman under dessa skeden. Hon är bland annat en av författarna till böckerna, the Amazing newborn och Mothering the mother, tillsammans med numera avlidne maken Marshall Klaus.
 
Phyllis expertis är emellertid mycket bredare än så. Hon är utbildad ”social worker” och ”marriage consultant”  Hon behärskar dessutom ett stort antal olika såväl konventionella som okonventionella behandlingstekniker såsom psykoterapi, hypnos, EMDR samt olika typer chakra och energibehandlingar. Hon har särskilt intresserat sig för behandling av av olika typer av traumatiska upplevelser. Hon kallar sig själv för ”trauma therapist”. När hon behandlar en patient utgår hon  från patientens symptom och använder sig sedan av sin breda arsenal av behandlingsmetoder för att komma fram till orsaken till problemen och för att sedan släcka ut symptomen. Behandlingsmetoderna varierar från fall till fall beroende vilka symptomen är och vem patienten är.
 
Phyllis Klaus kommer under dessa två dagar att dela med sig av sin unika kompetens och enorma erfarenhet som terapeut. Hon kommer att föreläsa om graviditet, födande, bonding, interaktion mellan mödrar och barn och hur traumatiska upplevelser av olika slag påverkar kvinnorna i dessa sammanhang. Hon kommer naturligtvis också att berätta om hur stöd (doulor) vid förlossningen kan påverka förlossningen och mammans förlossningsupplevelse positivt. Ett annat ämne som kommer att ges stort utrymme är Care for the caregiver. Phyllis kommer att berätta om hur man kan behöva behandla the caregiver och hur the caregiver skall förhålla sig för att undvika egna problem. Phyllis utgår ofta från fall i sina föreläsningar och introducerar oss därigenom till de olika terapeutiska tekniker som hon använder för att läka.
 
Vi ser dessa dagar som en möjlighet till fördjupning och breddning av deltagarnas redan existerande professionella kunskaper. Vi ser också detta seminarium som en möjlighet till förutsättningslös och tvärvetenskaplig interaktion mellan representanter för olika yrkeskategorier med gemensamma professionella intressen. Arrangörerna representerar, olika yrkeskategorier och kompetenser; Kerstin Uvnäs Moberg, läkare och professor i fysiologi, Susanna Heli sjukgymnast etc. Christina etc. För att maximera möjligheten till denna typ av kommunikation har vi valt att hålla deltagarantalet relativt lågt, ca 40 stycken.
 
I princip kommer Phyllis att föreläsa före lunch och fram till kaffet efter lunch. Tiden därefter kommer i hög grad att ägnas åt fallbeskrivningar och diskussion av frågor från deltagarna och arrangörerna. Arrangörerna kommer också att bidra med små presentationer som komplement till det Phyllis berättar om.

Lyssna på Phyllis på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EljjKc7l1Mc
 
Datum: 21–22 sep
Tid: 9.00-17.00
Plats: Heart & Hand
Adress: Allhelgonagatan 5 (genom huset och över gården), 118 58 Stockholm 
Pris: 3000 kr inkl moms.

ANMÄL DIG HÄR:
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=61506
 
PROGRAM:
Lördag 21 September
09.00- 10.30 The Hidden Aspects of Trauma: How to Discover Them and How to Heal Them.
10.30-11.00  Kaffepaus
11.00-12.30  Prenatal And Perinatal Trauma Can affect the Attachment/Bond Relationship of Baby to Parent and Parent to Baby: Methods to Uncover and Heal these Events
12.30-13.45 LUNCH
13.45-15.00 Prenatal communication between mother and baby
15.00-15.15 Fruktpaus
15.15-16.30 Falldiskussion med panel bestående av:  Phyllis, Kerstin, Susanna ??????
Avslutning av dagen
 
Söndag 22 September
09.00-10.30 Care for the Caregiver: Reducing Burnout, Healing Fear Motivated Empathy and Finding Your Passion Kaffe paus  Energy Healing Methods)
10.30-11.00 Kaffepaus
11.00-12.30 Several Methods to Heal Symptoms of Pregnancy
12.30-13.45 Lunch
13.45-16.00 Fortsättning från gårdagen. Falldiskussion med panel bestående av:  Phyllis, Kerstin, Susanna,Christina,Annika Kristina, Annika ??????
Avslutning av dagen

Med värme
Kerstin Uvnäs Moberg, Susanna Heli, Christina Leijonhufvud, Christina Lundberg Barnmorska och Annika Lundegårdh 
För frågor vänligen kontakta info@fodautanradsla.se  
  

2019

Kerstin Uvnäs Mobergs Oxytocinutbildning

Stockholm Nya datum komemr snart
Platser: 30
Pris: 4 400 kr + moms.

Direktbetalning eller faktura 30 dagar.

Information om utbildningen: 
Kvinnors hälsa och fysiologi har varit Kerstin Uvnäs Mobergs specialområde i över 30 år. Hon är pionjär inom forskning om oxytocin, välbefinnandets hormon, och en av de första att lyfta dess sociologiska och fysiologiska effekter under graviditet, amning och menopaus.

Genom Oxytoconmetoden vill Kerstin Uvnäs Moberg nu sprida sitt livsverk och säkerställa och kvalitetssäkra den enorma kunskap hon besitter och har ägnat hela sitt liv åt. Oxytocinets helande effekter. Kerstins vision är att genom fördjupad kunskap om oxytocin förbättra kvinnors hälsa under olika livsskeden.

Genom certifieringen får du bland annat en fördjupad förståelse för oxytocinets roll som ett läkande system, så väl ur fysiologisk (kroppslig), psykologisk (själslig) och relationella dimensioner.

Du kan använda denna kunskap inom en mängd områden så som behandling, massage, barnmorskeri, sjukvård, läkekonst, alternativmedicin, arbete med människor, yoga, förlossning, stöd, läkning med mera. Utbildningen passar alla som vill förstå och bidra till hälsans utveckling i samhället. Salutogenesen.

Om Kerstin:
Viljan att förstå kvinnors biologi och fysiologi startade när hon själv fick barn. Då lämnade hon en framstående karriär med inriktning på magtarmkanalens fysiologi för att forska vidare på oxytocinets positiva egenskaper. Idag är Kerstin Uvnäs Moberg en världsberömd och populär föreläsare med uppdrag över hela världen. Hon har skrivit ett flertal vetenskapliga artiklar och böcker om oxytocin, som översatts till flera språk. Förutom att hon arbetar med att utveckla oxytocin olika läkemedel är hon också aktiv i olika internationella nätverk som arbetar för att öka kunskapen om kvinnokroppen under amning, graviditet och förlossning.

Utbildningen består av två delar:
1. Inläsning och fördjupade studier. Innan de praktiska dagarna ska du studera tre böcker av Kerstin. Dessa ingår ej utan man kan köpa in dem eller låna på bibliotek.
2. Tre praktiska dagar i Stockholm 1 mars -3 mars 2019