Läs boken och förstå sambanden

 
"
Det här är en bok som är unik i sitt slag och som fyller ett tomrum."


"Som läsare får man en god förståelse för den känslomässiga biten av en förlossning, och de konkreta verktygen är värdefulla. Det här är en bok som är unik i sitt slag och som fyller ett tomrum."

/Carola Forslund, BTJ-häftet nr 1 2018

x