FUR-Certifiering för vården 

Denna specialutformade utbildning för vården ger fördjupad kunskap om föda utan rädsla, vår omvårdnadsmodell ”SAFE” och hur man håller våra framgångsrika praktiska förlossningsförberedande kurser för blivande föräldrar enligt föda utan rädsla metoden.

 Utbildningen ger beställaren rätt att inom avtalsområdet erbjuda våra profylaxkurser och att arbeta med SAFE-modellen för omvårdnadsmodellens fortsatta implementering, repetition för personal som gått vår fortbildning samt introducera ny personal till modellen. 
 
Ni får genom denna utbildning en fördjupad teoretisk kunskap om Föda utan rädsla metoden och dess hörnstenar, konceptets uppbyggnad och praktiska övningar.
 
Utbildningen består av tre moment:

Modul 1: Inläsning av kurskompendium samt böcker. 
Modul 2: Praktisk träning 3 dagar. Vi går igenom alla delar av föda utan rädslas koncept och praktiska övningar. 
Modul 3: Fortsatt träning och repetition.

Antal deltagare: 14
 
Kostnad: Begär offert

Läs mer ingående i vår PDF nedanför.

Maila oss för en förfrågan: info@fodautanradsla.se